Vše o PC ale i více

StudioTF

Chat

Návštěvy

TOPlist

Přidání ikonek do okna tento počítač

Přidání ikonek do okna Tento počítač

Asi nejčastěji používaným oknem je právě okno Tento počítač , na tom se shodnem asi všichni . V tomto okně jsou standardně zobrazeny všechny disky a Ovládací panely , v některých verzích Windows i Naplánované úlohy , Síťová a telefonická připojení nebo Tiskárny . Pokud se Vám nezobrazují , je velice užitečné je povolit . Kromě toho je užitečné povolit i zobrazování dalších "speciálních" složek , jako jsou Koš nebo Dočasné internetové soubory . Chcete-li tak učinit , postupujte následovně:
V Registru najděte pomocí Editoru Registru ( Start >> Spustit >> regedit ) větev HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionexplorerMyComputer , případně HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionexplorerMyComputer , když chcete nastavení aplikovat jenom pro právě přihlášeného uživatele. V této větvi vytvořte klíč NameSpace , jestli neexistuje , a přejdete naň. Další postup záleží od toho , které složky chcete v okně Tento počítač zobrazovat . Pro každou složku vytvořte v klíčí Namespace nový podklíč a pojmenujte jej následovně :
složka název podklíče
Tiskárny {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
Naplánované úlohy {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
Síťová a telefonická připojení {992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
Dočasné internetové soubory {7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}
Koš {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
Historie {FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

Samozřejmě , v okně Tento počítač jdou zobrazit i odkazy na jiné než "speciální" složky . A nejen na složky , i na aplikace. Postup je ale o dost zdlouhavější a složitější . Je totiž potřeba pro každý takový odkaz vytvořit samostatný CLSID . Nebudu Vás trápit teorií , bude stačit , když budete postupovat následovně :
V Registru najděte větev HKEY_CLASSES_ROOTCLSID
V dané větvi vytvořte nový klíč s názvem v tvaru : {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} , kde x představuje libovolné číslo nebo písmeno . Takových klíčů ale najdete v téhle větvi hodně , proto doporučuji nazvat. Ve vytvořeném klíči změňte výchozí hodnotu na název odkazu , který se bude zobrazovat v okně
Tento počítač
Jsme stále v podklíči vytvořeném v bodu 2 . V tomto klíči vytvoříme: klíč DefaultIcon , kde změníme údaj předvolené hodnoty na cestu k ikoně , která se bude zobrazovat ( tato ikona samozřejmě nemusí být uložena jenom v souboru s příponou ICO , ale může ji obsahovat i spustitelný soubor ) . Příklad údaje : shell32.dll,x ( kde x je číslo ikony , například 3 je ikona adresáře , 20 ikona dokumentů ) Poznámka : Čísla ikon v spustitelných souborech snadno zjistíte tak , že otevřete vlastnosti libovolného odkazu například na pracovní ploše , zvolíte Změnit ikonu a v následujícím dialogu otevřete spustitelný soubor . Zobrazí se všechny ikony , které daný soubor obsahuje . První ikona má číslo 0 a čísla rostou seshora směrem dolů po sloupcích.
klíč InProcServer32 , kde změníme předvolenou hodnotu na shell32.dll . Dále v něm vytvoříme novou textovou hodnotu s názvem ThreadingModel a údajem Apartment .
klíč shell , v něm klíč open a tomto klíči ještě klíč command . V klíči command změníme údaj předvolené hodnoty podle potřeby . Např. pokud chceme po kliknutí na ikonu v okně Tento počítač spustit Word, změníme údaj na C:Program FilesMicrosoft OfficeOfficewinword.exe ( pokud je Office nainstalován v jiné složce , je třeba cestu k souboru winword.exe patřičně upravit ) . Pokud chceme zobrazit obsah složky c:dokumentyinternet , změníme údaj na explorer.exe /e,c:dokumentyinternet . Parametr /e ( zobrazit v dvoupanelovém Průzkumníku ) je nepovinný ; bez parametru by byl zápis explorer.exe c:dokumentyinternet .
Poznámka : Složka c:dokumentyinternet se vždy zobrazí do nového okna; toto chování zřejmě nelze ovlivnit .
klíč shellfolder , kde vytvoříme novou binární hodnotu s názvem attributes a údajem 20 00 00 00 , jestli má být ikona odstranitelná , anebo 00 00 00 00 , jestli ne .
Podle horního obrázku si můžete zkontrolovat , jestli jste správně vytvořili soustavu klíčů . Posledním krokem je zopakovat postup uvedený nahoře , ale v bodu 3 pojmenujte klíč ne podle tabulky , ale {12345678-1234-1234-1234-123456789123} , resp. tak jak jste jej pojmenovali v bodu 2 dolního postupu . Nastavení se projeví při příštím znovuotevření okna .

 
StudioTF